Top

Bio groen

 

Achtergrondinformatie Bio groen


Eigenschappen

  • Biog roen is een algenreiniger welke op nagenoeg iedere ondergrond groene aanslag en algen verwijdert zonder de ondergrond te schaden.
  • Bio groen werkt zowel op de zichtbare als onzichtbare delen, waardoor een lange preventieve werking gewaarborgd is. 
  • De werking van Bio groen wordt door zeep beëindigd.


Karakteristieken Bio groen 

Eigenschappen Bio groen                                                                                 
Fysische toestand Vloeibaar    
Kleur Transparant    
Geur Zwak Organisch    
PH Ca.7    
Alkaliteit Geen    
Kookpunt/kooktraject > 100 graden C'    
Smeltpunt/smelttraject < 0 graden C"    
Ontledingstemperaatuur Onbekend    
Soortelijke massa 1,0 kg/dm3    
Explosieve eigenschappen Geen    
Oxyderende eigenschappen Geen    
Viscositeit < 100 mPas    
Oplosbaar in water Onbeperkt    
Vlampunt Niet brandbaar    

Toelatingsnummer Bio groen 12321N van W.V.C. gehalte 100 g/l


Voor het werken met Bio groen  is geen Spuitlicentie nodig
Wettelijk gebruiksvoorschrift:  Middel ter bestrijding van groene aanslag


Veiligheidsblad BIO GROEN klik hier