Top

Biogroen

 

Achtergrondinformatie Biogroen


Eigenschappen

  • Biogroen is een algenreiniger welke op nagenoeg iedere ondergrond groene aanslag en algen verwijdert zonder de ondergrond te schaden.
  • Biogroen werkt zowel op de zichtbare als onzichtbare delen, waardoor een lange preventieve werking gewaarborgd is.
  • Biogroen is milieu vriendelijk.
  • De werking van Biogroen wordt door zeep beëindigd.


Karakteristieken Biogroen 

Eigenschappen Biogroen                                                                                 
Fysische toestand Vloeibaar    
Kleur Transparant    
Geur Zwak Organisch    
PH Ca.7    
Alkaliteit Geen    
Kookpunt/kooktraject > 100 graden C'    
Smeltpunt/smelttraject < 0 graden C"    
Ontledingstemperaatuur Onbekend    
Soortelijke massa 1,0 kg/dm3    
Explosieve eigenschappen Geen    
Oxyderende eigenschappen Geen    
Viscositeit < 100 mPas    
Oplosbaar in water Onbeperkt    
Vlampunt Niet brandbaar    

Toelatingsnummer Biogroen 12321N van W.V.C. gehalte 100 g/l


Voor het werken met Biogroen  is geen Spuitlicentie nodig
Wettelijk gebruiksvoorschrift:  Middel ter bestrijding van groene aanslag


Veiligheidsblad BIOGROEN klik hier